ترپینگ و آماده سازی فایل

ترپینگ و آماده سازی فایل

آماده سازی فایل فلکسو لفاف ، اکثر پروژه های چاپ در فلکسو و روتوگراور (هلیو) جابجایی چاپ بسیار است و در مواردی عدم انطباق زیاد و قابل رویت است برای رفع این مشکل می بایست از تکنیک لب پوشانی برای طرح استفاده نمایید، که در صنعت به آن ترپ Trap می گویند، در این جا این شیوه در نرم افزار ai آموزش داده شده است.

 

 

در آماده سازی فایل فلکسو لفاف یکی از عوامل مورد آزار تمام ناظران چاپ و سفارش دهنده ها جابجایی واحد های چاپ و در واقع رجیستر نشدن (نت نشدن) و عدم اطباق رنگ های چاپ است ، در افست این خطا بسیار ناچیز است و قابل رویت با چشم غیر مسلح نیست اما در چاپ فلکسو و هلیو میزان بازی چاپ بقدر است که به راحتی دیده می شود.

در بسیاری از ماشین آلات جدیدی که وارد شده این شاخص های کنترلی نصب شده و خطای چاپ را تا حد بسیار زیادی کاهش داده اما همچنان وجود دارد، برای این مشکل باید یک مرز مشترک بسازیم تا از این جابجایی و دیده شدن آن جلوگیری کنیم.

گاهی در مواقعی ایجاد این مرز مشتر در فایل طراحی نیز با مخالفت سفارش دهنده یا طراح پروژه همراه است که به دلیل عدم آشنایی با شیوه چاپ و خطاهای حین تولید است، در مواردی که که آبجکت مورد نظر بسیار ریز باشد از این اجرای این تکنیک صرف نظر می کینم، زیرا باعث خطای بیشتر و دید نامناسب محصول چاپی می شود.