آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف

آماده‌سازی فایل فلکسو لفاف

آماده‌سازی فایل فلکسو؛ در زمینه چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور بعد از فرا گرفتن آموزش ترپ، ماسک ساختن و ایجاد چنل رنگ های اسپات باید تمامی این موارد را در یک پروژه واقعی اجرا نمایید، در این بخش ویدئو به زبان فارسی به صورت کامل به اجرای این فایل می پردازد.

 

چرا باید آماده‌سازی فایل فلکسو قبل از چاپ انجام شود؟

به منظور ایجاد هماهنگی بین واحد های تولیدی گوناگون و درستی اجرای کل فرآیند تولید و چاپ یک محصول مطابق آنچه سفارش دهنده تقاضا داشته، می بایست فردی تمام موارد گرافیکی و فنی پروسه تولید را در قایل چاپ در نظر بگیرید، به تصمیم گیری، اجرا و پیاده سازی این موارد در یک فایل گرافیکی قبل از ساخت کلیشه ژلاتینی یا سیلندر چاپ روتوگراور آماده سازی فایل می گوییم و این موارد در واحد repro   و پیش تولید یک چاپخانه می بایست انجام شود.

قطعا اجرای این موارد باید توسط فردی که علاوه بر طراحی گرافیک و نرم افزار های تخصصی خانواده ادوبی مسلط است انجام گیرد باید فردی توانمند در پیش بینی رفتار تولید باشد تا از بروز ضرر و زیان ناشی از هدر رفتن منابع مالی و زمانی جلوگیری نمایید.

این فرد از نظر ما باید در چاپخانه مستقر بوده و با شرایط آن خط و روش تولید فایل را آماده نماید، امروز بدلیل کاهش هزینه ها فایل اولیه برای کلیشه ساز و سیلندر سازی ارسال و تقاضای آماده سازی فایل می شود، فرد علی الرغم توانایی در برخی موارد کلی ، قادر نیست که تمام جزییات مطابق خواست خط تولید آن واحد صنفی را تامین نماید و این امر در حین تولید منجر به بروز خسارت مالی و زمانی در سیستم تولید می گردد. مشکل دیگر عدم ارسال فایل ادیت شده به چاپخانه است و این بانک اطلاعاتی ناقص از سفارشات خود یک زنگ خطر برای واحدهای صنفی چاپ است. 

عدم برگزاری دوره های آموزشی برای کارمندان محیط اداری و تولیدی باعث بیشتر این خسارت هاست، عدم جذب نیروی توانمند و آشنا به چاپ و همچنین نبود دوره های آکادمیک اصولی کافی از جمله مشکلات تمام چاپخانه های ماست…