نوشته‌ها

انواع ضخامت های کلیشه فلکسو

محاسبه ضریب ارتجاعی در چاپ فلکسو

ضریب ارتجاعی یک مفهوم مهم در حوزه چاپ فلکسوگرافی است که در فرایند چاپ و تولید بسته‌بندی‌ها از آن استفاده می‌شود. این مفهوم به اندازه‌گیری توانایی فیلم چاپی برای انتقال الگوی چاپ به سطح کلیشه و از آنجا به سطح بسته‌بندی می‌پردازد.