نوشته‌ها

ماشین حساب آنلاین محاسبه گپ و تعداد در مترمربع برای چاپ رول لیبل (فلکسو)

محاسبه گپ و تعداد در مترمربع در چاپ لیبل (رول)

رابطه محاسبه تعداد در مترمربع در چاپ لیبل (رول)، محاسبه آنلاین گپ یا فاصله مابین در چاپ افست و یا فلکسوگرافی (رول) بدون نیاز به ماشین حساب و …