ضریب ارتجاعی یک مفهوم مهم در حوزه چاپ فلکسوگرافی است که در فرایند چاپ و تولید بسته‌بندی‌ها از آن استفاده می‌شود. این مفهوم به اندازه‌گیری توانایی فیلم چاپی برای انتقال الگوی چاپ به سطح کلیشه و از آنجا به سطح بسته‌بندی می‌پردازد.

وقتی یک الگو به سطح کلیشه انتقال می‌یابد، ممکن است بخواهیم الگو را به یک سطح دیگر، مانند سطح یک فیلم یا بسته‌بندی، منتقل کنیم. اما در این فرآیند ممکن است الگوی چاپ انحرافاتی نسبت به ابعاد اصلی خود داشته باشد که ناشی از ضخامت چسب و کلیشه ژلاتینی فلکسوگرافی است. ضریب ارتجاعی دقیقاً این انحراف را نشان می‌دهد.

برای محاسبه ضریب ارتجاعی، معمولاً از فرمول‌هایی استفاده می‌شود که ابعاد الگوی چاپ، ضخامت کلیشه، و سایر پارامترهای مرتبط را در نظر می‌گیرند. با محاسبه مقادیر مورد نیاز و اعمال آنها به فرمول مربوطه، می‌توان ضریب ارتجاعی را به دست آورد.

استفاده از ضریب ارتجاعی به تولیدکنندگان امکان می‌دهد تا در فرآیند طراحی و تولید بسته‌بندی‌ها، از خطاهای ممکن در انتقال الگوی چاپ بر روی سطوح مختلف پیشگیری کنند و کیفیت نهایی محصولات را بهبود بخشند. از طریق مقاله نوشته شده توسط رسول اخگری و کامیاب کاویانی به طور کامل میتوانید جزییات لازم را برای محاسبه فرا بگیرید.

اطلاعات ضخامت کلیشه های فلکسو

ضخامت مورد نظر را انتخاب کنید

محاسبه ضریب ارتجاعی کلیشه ژلاتینی فلکسوگرافی

ضریب ارتجاعی محاسبه شده (DF): N/A

توجه: این محاسبات تنها برای آزمایش انجام شده‌اند. لطفاً برای دستیابی به ضریب دقیق ارتجاعی با ما تماس بگیرید.