وقتی از سایت ما استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می کنید. می دانیم که این مسئولیتی بزرگ است و همیشه در تلاش هستیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم.

۱- درباره سایت مجله چاپ

این پلتفرم با چند نام دامنه دد طی سال های گذشته اقدام به تولید محتوای تخصصی در حوزه گرافیک و پیش از چاپ و چاپ نموده است. با چندین دوره آموزشی تخصصی در مراکز علمی و خصوصی برگزار نموده است.

۲- حقوق شما

تمامی اطلاعات شخصی شما فقط در اختیار ادمین اصلی سایت قرار دارد و هیچگونه دسترسی در این رابطه به افراد داده نشده است. هیچیک از اطلاعات شما اعم از شماره تماس، آدرس و سایر موارد برای هیچ موردی بجز ارتباط با شما پس از خرید و در صورت بروز مشکلات ناشی از دانلود فایل ها به کار گرفته نخواهد شد.

 

حقوق مولفان و گردانندگان وب سایت:

۱- تمام فایل های ارائه شده در این وب سایت دارای حق کپی راست بوده و اجازه فروش، انتشار به هر شکل آن را پس از خرید نخواهید داشت.

۲- شما برای نشر و فروش اجازه استفاده از منابع ما را نداشته و این امر موجب پیگیری های قانونی از سوی سایت خواهد شد.

۳- برای استفاده در جزوه، کتاب و سایر پلتفرم های آنلاین با اجازه کتبی از مدیر وب سایت اقدام به استفاده نمایید.